Vitvingad trut / Iceland Gull  Larus glaucoides

 Kan en vitvingad trut uppvisa en så här vittrutslik näbbteckning? Näbbens skära färg noterades inte i fält, men syns tydligt på fotografierna. Fågeln sågs vid flera tillfällen ihop med gråtrutar vilken den var mindre än, vidare var även vingprojektionen längre än hos dessa. I den lätta flykten uppvisade den rel. smala vingar med lång hand. Notera den mycket korta näbben, kan verkligen en vittrut ha så kort näbb. I fält var bestämningen till vitvingad trut oproblematisk, men i efterhand undrar man, hur  små och långvingade kan en vittrut bli.

Fågeln hukar sig i motvinden bara några timmar innan stormen med orkanvindar drar in efter kusten.

2k. Vallda Sandö 050108

2k. Vallda Sandö 050108
2k. Vallda Sandö 050108
2k. Vallda Sandö 050108
© Stefan Johansson