Vitvingad trut / Iceland Gull  Larus glaucoides

1k. Göteborgs fiskhamn 041226. Troligen samma individ som tidigare observerats i hamnen, jämför med bilderna på följande länkar  041120 041127, 041204
1k. Göteborgs fiskhamn 041226  Troligen samma individ som tidigare observerats i hamnen, jämför med bilderna på följande länkar 041120 041127, 041204
  © Stefan Johansson