Larus sp  

Bild 1.  Larus sp. 1k
 Göteborgs fiskhamn 031026, 
Bild 2.  Larus sp. 1k, Även bild 3
Göteborgs fiskhamn 031018,
Bild 3.  Larus sp. 1k, . Även bild 2
Göteborgs fiskhamn 031018,
Bild 4. Larus sp. 1k,
   Göteborgs fiskhamn 031026,
Bild 5. Larus sp. michahellis liknande individ.
1k. Ottenby 031012. I fält mycket lik gråtrut, med ljusa inre handpennor och inte speciellt tydligt stjärtband.
  © Stefan Johansson