Silltrut / Lesser Black-backed Gull  Larus fuscus fuscus

1k, Göteborgs fiskhamn 031018.
Möjligen av rasen/arten fuscus, notera vitaktig undersida, klen näbb, långvingad och helt fräsch juvenil dräkt, vilket skulle kunna tyda på fuscus.

  © Stefan Johansson