Kaspisk trut / Caspian Gull
Larus cachinnans

2k. Ottenby, Öland 050925
© Stefan Johansson     Tillbaka