Kaspisk trut / Caspian Gull Larus cachinnans

Bild 1. 1:a vinter, Göteborgs fiskhamn feb 2003.  Även bild 2.

Bild 2. 1:a vinter, Göteborgs fiskhamn feb 2003. Även bild 1.
  © Stefan Johansson