Storskrake / Goosander Mergus merganser

041114, Göteborg´s fiskhamn
041114, Göteborg´s fiskhamn
  © Stefan Johansson