Skärpiplärka / Rock Pipit Anthus petrosus

050306 4:e vik Getterön, Halland
050306 4:e vik Getterön, Halland
050306 4:e vik Getterön, Halland
  © Stefan Johansson