Skärpiplärka / Rock Pipit Anthus petrosus

050130 Morups tånge, Halland
050130 Morups tånge, Halland
050130 Morups tånge, Halland
  © Stefan Johansson