Stäppörn / Steppe Eagle  
Aquila nipalensis

Adult, typisk bandning på vingpennorna. Eilat, Israel feb-1986. Diaduplikat.

2k. Eilat, Israel april-1986. Diaduplikat.

Notera fräscha yttre samt slitna mellersta handpennor, vilket skall tyda på 4k-vår, men vingbakkanten ser väl mer ut som på 3k-vår !. Eilat, Israel mars-1986. Diaduplikat.

FOTOGRAFIER © Stefan Johansson