Stäpphök / Pallid Harrier
Circus macrourus

1k,  Lis mosse Halland, 020901. Trots suddigt foto kan man se bla typisk huvudteckning med mörk boa och ljus halsring, ljus bas på handpennorna bildande ett ljust fält runt handtäckarna samt ljusa inre handpennespetsar. Fågeln upplevdes i fält som rel slank med lätt flyckt vilket tyder på hane, tyvärr sågs ingen ögonfärg så någon säker könsbestämning blev det inte.

FOTOGRAFIER © Stefan Johansson