Kaspisk trut / Caspian Gull
Larus cachinnans

Bild 1. 2:a vinter, Göteborgs fiskhamn 031007. Även bild 2 och 3.
Bild 2. 2:a vinter, Göteborgs fiskhamn 031007. Även bild 1 och 3.
Bild 3. 2:a vinter, Göteborgs fiskhamn 031007. Även bild 1 och 2.
FOTOGRAFIER © Stefan Johansson