Havstrut / Great Black-backed Gull 
Larus marinus

Havstrut, 1:a vdr

Havstrut i 1:a vinterdräkt, notera kraftigt bandade större täckare och nya rel mörka mantelfjädrar.

1:a vinterdräkt Typ 2:a vinter, lik 1:a vinter men har dock bla fint bandade större täckare och vitare huvud.
Typ 3:e vinter Typ 3:e vinter, en del enfärgade fjädrar ses på manteln och mellersta täckare.
FOTOGRAFIER © Stefan Johansson