Falco sp

Juvenil. Denna fågel har larmats ut som jaktfalk, slagfalk samt tatarfalk, de senare två dock som artbestämning osäker.
Troligen en hybrid snarare än en ren fågel. De ljusa fläckarna på täckare mm talar för att jaktfalk kan vara inblandad.
Notera även helt ostreckad kind i skarp kontrast till mörkt mustaschstreck samt ljust bruntonade kanter på bla mantelfjädrarna.
Morups tånge 020723

Morups tånge 020723

 

Notera tydlig stjärtbandning samt att vingen faller ett par cm innan stjärtspetsen.
Morups tånge 020723

FOTOGRAFIER © Stefan Johansson