Ägretthäger / Great White Egret
Egretta alba

Notera den mörka näbben. Tjolöholm 020603.

Tjolöholm 020603.

Tjolöholm 020603.

© Stefan Johansson