Vadare

Morups tånge, Halland juli 2003, Kärr och kustsnäppor

Morups tånge, Halland juli 2003,  Kärr och kustsnäppor

Morups tånge, Halland juli 2003, Roskarl

Getterön, 040714, Skärfläckor
  © Stefan Johansson