Skärfläcka / Avocet Recurvirostra avosetta
Båtafjorden, Halland 040606

Båtafjorden, Halland 040606

  © Stefan Johansson