Prärielöpare / Buff-breasted Sandpiper
Tryngites subruficollis

Össby, Öland 0310

FOTOGRAFIER © Stefan Johansson