Aftonfalk / Red-Footed Falcon Falco vespertinus

Ad hona, Vapnödalen, Halmstad, Maj

FOTOGRAFIER © Stefan Johansson