Gråtrut / Herring Gull 
Larus argentatus
Bild 1. Feb. 2k. Scapularer ruggade (fräscha, 2:a gen), vingtäckare oruggade (lätt slitna, 1:a gen). Tertialer slitna (1:a gen).
Bild 2. Feb. 2k. Scapularer ruggade (fräscha, 2:a gen), vingtäckare oruggade (lätt slitna, 1:a gen). Tertialer slitna (1:a gen). Scapularerna har en ljus grundton vilket bidrar till att den enskilda fjäderns teckning lättare ses än på fågeln på
bild 1,  större täckarna är vidare mer grovbandade på denna individ.
Bild 3. Jan. 2k. Scapularer ruggade (2:a gen), vingtäckare oruggade (lätt slitna, 1:a gen). Tertialer slitna (1:a gen). Mindre täckare något slitna liksom huvud och bröst. Yttre större täckarna är tydligt mörka basalt. Mantel och scapularer är ej lika prydligt tecknade som fågeln på bild 2.
Bild 4. Feb. 2k. Scapularer ruggade (2:a gen), vingtäckare oruggade (1:a gen). Två grå fjädrar syns bland scapularerna. Ljus undersida.
Bild 5. Feb. Ålder ?
Bild 6. Feb. Typ 2:a vinter. Större täckare ruggade och ej längre lika grovbandade som hos 1:a vinter. Även tertialer ruggade, fräscha. Ögat har börjat ljusna.
 Bild 7. Feb. Typ 2:a vinter. Teckningen på större täckare och tertialer lik den på bild 6. Denna individ har ruggat fram flera gråa scapularer.
Bild 8. Feb. Typ 2:a vinter.
Bild 9. Feb. Typ 2:a vinter. Vingpennorna bruntonade samt saknar tydliga vita spetsar, jmf med fågeln på bild 10.
Flera grå fjädrar bland vingtäckare och tertialer.
Bild 10. Dec. Typ 3:e vinter. Vingpennor svarta med tydliga vita spetsar
Bild 11. Jan. Adult vinter
Bild 12. Feb. Adult sommar
Bild 13. Feb. Glommen. Adult sommar. Denna individ ger intryck av att vara mörkögd, vissa av dessa tycks även vara "vithövdade" under hela vintern.
Bild 14. Aug. Morups tånge.Adult. Notera mörkt öga, i fält gick det på nära håll att urskilja mörk pupill. I området Morups tånge till Glommen i Halland har ca 2% av de adulta gråtrutarna mörka ögon, typ kaspisk trut.