Û HEM / HOME     Ù TILLBAKA / BACK 

Svarthakad buskskvätta / Stonechat
Saxicola torquata
troligen 1k. Västlig ras. Rosendal, Halland 071007   
troligen 1k. Västlig ras. Rosendal, Halland 071007

troligen 1k. Västlig ras. Rosendal, Halland 071007
troligen 1k. Västlig ras. Rosendal, Halland 071007
Ser ut att ha en ruggningsgräns på större täckarna, bruntonade vingpennor och ser även ut ha relativt spetsiga yttre stjärtpennor, detta skulle kunna tyda på att det är en 1k-fågel.
troligen 1k. Västlig ras, gråfläckiga undre vingtäckare. Rosendal, Halland 071007
© 2007 Stefan Johansson                                                                        Û HEM / HOME     Ù TILLBAKA / BACK