Iberisk gransångare / Iberian Chiffchaff
 Phylloscopus ibericus ?

Lönestig, Hl  040424

Lönestig, Hl  040424

Lönestig, Hl  040424

Lönestig, Hl  040424

Måttuppgifter

Vinglängd = 63 mm
Näbblängd = 12.7 mm
Avstånd HP1 till HP 2 = 25 mm
Vingspets (p3) till p6 = 3 mm
Vingspets (p3) till p7 = 6 mm
Vingspets (p3) till p10 = 12 mm
Vingspets (p3) till yttre armpennan (s1) = 15 mm
Stjärt = 48 mm
Avstånd p1 till handtäckare = 7
Uträkningen enl Lars Svenssons metod: 63 + 12,7 + 25 + 3 + 6 + 12 + 15 -- 48 -- 7= 81,7.
maxvärdet för sydlig gransångare (73,2). Iberisk gransångare, hanar, har 71,9--89.2 och gransångare, hanar, har 59.7--73.2

  © Stefan Johansson