Û HEM / HOME     Ù TILLBAKA / BACK 

Tundratrut / Heuglin´s Gull ??
Larus heuglini

Possible Larus heuglini, 2cy 060604, 1st spring, Getterön, Halland.
   Långbent, typ cachinnans, adultliknande graellsii-grå mantelfjädrar, vittruts lik
näbbteckning med en mycket svag gultonad bas och juvenila handpennor samt rent vit otecknad undersida.
Endast svagt redigerad bild.

De dåliga bilderna supporterar tyvärr dåligt observationen, tex undersidan vithet framgår dåligt.

Anteckningar: vissa dräktkaraktärer framgår tyvärr dåligt på de usla fotografierna, som tex fågelns vithet under.
2k pga slitna/blekta juvenila handpennor och vissa vingtäckare


Jizz:
Som fuscus fuscus, långvingad men med något kraftigare nacke och näbb och tydligt mer långbent, lite åt cachinnans.


Undersidan:
helt vit och utan teckningar förutom längs flankerna där den var diffust streckad.

Under och övergumpen:
var mer eller mindre helt otecknad, endast några enstaka distinkta teckningar synliga på ovansidan innanför stjärtbandet.


Stjärtbandet:
var distinkt och relativt smalt, jämfört med fuscus, graellsii och intermedius tydligt smalare, dessutom var de yttersta stjärtpennorna var ytterligare något smalare med en bandning innanför.

Huvudet:
helt vitt och otecknat, bara svaga teckningar kring ögat och distinkta streck på nacken.

Näbben
: vittruts tecknad, köttfärgad bas (2/3) med en svag gulton och upplevdes som kanske något kraftigare än en ”normal” fuscus.

Manteln:
uppvisade flera adult liknande graellsiigrå fjädrar i kombination med slitna juvenila och någon fräsch 1:a vinterfjäder på nedre scapularer, tre generationer fjädrar?!

Handpennorna:
juvenila och slitna, påbörjad handpenne ruggning P1 fälld.

Armpennorna: såg fräscha ut med en relativt bred vit bakkant, ruggade?


Vingundersidorna
: rel ljusa som hos fuscus och något distinkt teckande, inte lika jämntecknade och mörka som hos graellsii/intermedius/michahellis.

Alla vingtäckare:
slitna och tycktes vara juvenila, någon mindre och mellersta täckare tycks dock vara ruggade och fräscha.

Riktigt långbent:
typ cachinnans, tydligt längre än framför allt fuscus men även graellsii/intemdius.

Kombinationen:
näbbteckning, mantelteckning ihop med juvenila vingpennor är nog hyfsat unik för 2k heuglini, skulle dock kanske kunna förekomma hos vissa extrema graellsii/intermedius, lägger man dock till nedanstående, se under ytterligare karaktärer, så skulle nog detta med tillräckligt god säkerhet utesluta dessa graellsii/intermedius.

Ytterligare karaktärer:
det något smala stjärtbandet, relativt ljusa och relativt distsinkt tecknade vingundersidor och nästan helt otecknat vit undersida skulle kunna peka mot 2k heuglini.

Störande:
är de slitna och juvenila vingtäckarna, borde kanske vara ruggade och därmed fräschare, passar nog bättre på graellsii/intermedius?

 

Possible Larus heuglini, 2cy 060604, 1st spring, Getterön, Halland.
Flera adultliknande graellsii-grå mantelfjädrar, ruggade nedre/långa scapularer samt slitna juvenila
mantelfjädrar, tre generationer?! Redigerad bild, men vad hjälpte det. Se vidare under dräkbeskrivning.
Possible Larus heuglini, 2cy 060604, 1st spring, Getterön, Halland.
Vittrutslik näbbteckning dessutom med en mycket svag gulton. Juvenila vingtäckare. Något redigerad bild.
Possible Larus heuglini, 2cy 060604, 1st spring, Getterön, Halland.
Oredigerad bilder, bäst för bedömning av mantelfärgen. Näbbteckning, mantelteckning ihop med juvenila vingpennor är nog hyfsat unik för 2k-vår heuglini, skulle dock kanske kunna förekomma hos vissa extrema graellsii/intermedius, lägger man dock till det i fält observerade något smala stjärtbandet, relativt ljusa vingundersidor och den helt vita och otecknade undersidan så pekar det mot 2k heuglini och inte 2k graellsii/intermedius. Långbent, fuscus/graellsii/intermedius är mer kortbenta. Se vidare under dräkbeskrivning.
© Stefan Johansson      Û HEM / HOME     Ù TILLBAKA / BACK