Svartnäbbad islom / Great Northern Diver Gavia immer

1k, Stora Amundön, Vg 041106. 041211
1k, Stora Amundön, Vg 041106
1k, Stora Amundön, Vg 041106
  © Stefan Johansson