HEM / HOME      TILLBAKA / BACK
California Condor
Gymnogyps californianus
California Condor Gymnogyps californianus
Big Sur, California, US 2013-09-30
2013 Stefan Johansson                                                                                                                                                                                                          HEM / HOME   TILLBAKA / BACK