HEM / HOME      TILLBAKA / BACK
Skogssnäppa / Green Sandpiper Tringa ochropus 
 
Skogssnäppa / Green Sandpiper Tringa ochropus 
Getterön, Halland 2016-07-27
 
 
Skogssnäppa / Green Sandpiper Tringa ochropus 
Getterön, Halland 2016-07-27
 
 
Skogssnäppa / Green Sandpiper Tringa ochropus 
Getterön, Halland 2016-07-27
 
 
© 2016 Stefan Johansson                                                                                                                                                                                          HEM / HOME   TILLBAKA / BACK