HEM / HOME      TILLBAKA / BACK
Småtärna / Little Tern
Sterna albifrons 
Småtärna /  Little Tern Sterna albifrons 
5:e vik, Getterön, Halland 2015-05-23 
Småtärna /  Little Tern Sterna albifrons 
5:e vik, Getterön, Halland 2015-05-23  
© 2015 Stefan Johansson                                                                                                                                                                                                                                         HEM / HOME   TILLBAKA / BACK