HEM / HOME      TILLBAKA / BACK
Tjäder / Capercaillie
Tetrao urogallus 
Tetrao urogallus 
 (ISO 1600, 1/250 sek, f4,0) Hålemyst, Knipeflågsbergen Västergötland 2012-03-18 
Tetrao urogallus 
  (ISO 1600, 1/200, sek f4,0) Hålemyst, Knipeflågsbergen Västergötland 2012-03-18  
Tjäder / Capercaillie Tetrao urogallus 
  (ISO 1600, 1/80 sek, f4,0) Hålemyst, Knipeflågsbergen Västergötland 2012-03-18  
Tjäder / Capercaillie Tetrao urogallus 
  (ISO 1600, 1/160 sek, f4,0) Hålemyst, Knipeflågsbergen Västergötland 2012-03-18  
© 2012 Stefan Johansson                                                                                                                                                                                                          HEM / HOME   TILLBAKA / BACK