HEM / HOME      TILLBAKA / BACK
Trana / Crane
Grus grus
Trana / Crane Grus grus
Bild 1. Hornborgasjön, Västergötland 2012-04-08
Trana / Crane Grus grus
Bild 2. Adult, notera slitna arm och inre handpennor, hoppat över vingpenneruggningen?
Hornborgasjön, Västergötland 2012-04-08
Trana / Crane Grus grus
Bild 3. 2k? Ljust och blekt gul/oranget öga, fräscha vingpennor, otydligt tecknad på huvud och hals.
Hornborgasjön, Västergötland 2012-04-08Trana / Crane Grus grus
Bild 4. Mycket slitna (juvenila?) vingpennor, 3k?, adulta fåglar ruggar vingpennorna vart annat år kan kanske få så här slitna vingpennor, rödaktigt öga.
Hornborgasjön, Västergötland 2012-04-08
Trana / Crane Grus grus
Bild 5. Ljust gul/oranget öga, variation inom adulta. Hornborgasjön, Västergötland 2012-04-08
Trana / Crane Grus grus
Bild 6. Adulta, distinkt tecknade med fräscha svartaktiga vingpennor.
Hornborgasjön, Västergötland 2012-04-08
Trana / Crane Grus grus
Bild 7. Ljust gul/oranget öga, variation inom adulta. Hornborgasjön, Västergötland 2012-04-08
Trana / Crane Grus grus Trana / Crane Grus grus
Bild 8. Adult, distinkt teckanad vingundersida, grå baser på armpennorna
och rent tecknade handtäckare.
Hornborgasjön, Västergötland 2012-04-08
Bild 9. Adulta, notera skillnad i teckning på armpennorna, variation, ålder eller könsskillnad?
Hornborgasjön, Västergötland 2012-04-08
Trana / Crane Grus grus Trana / Crane Grus grus
Bild 10. 2k, rel fräscha vingpennor, otydligt tecknad på huvud och hals.
Hornborgasjön, Västergötland 2012-04-08
Bild 11. Två generationer vingpennor, syns tydligt på armpennorna
Hornborgasjön, Västergötland 2012-04-08
© 2012 Stefan Johansson                                                                                                                                                                                                          HEM / HOME   TILLBAKA / BACK