HEM / HOME      TILLBAKA / BACK
Kärrsnäppa / Dunlin
Calidris alpina
Kärrsnäppa / Dunlin Calidris alpina
1:a vinterdräkt. Liseredsskär, Halland 2011-09-25
Kärrsnäppa / Dunlin Calidris alpina
1:a vinterdräkt. Liseredsskär, Halland 2011-09-25
Kärrsnäppa / Dunlin Calidris alpina
1:a vinterdräkt. Liseredsskär, Halland 2011-09-25
Kärrsnäppa / Dunlin Calidris alpina
1:a vinterdräkt. Liseredsskär, Halland 2011-09-25
Kärrsnäppa / Dunlin Calidris alpina
1:a vinterdräkt. Liseredsskär, Halland 2011-09-25
© 2011 Stefan Johansson                                                                                                                                                                                                     HEM / HOME   TILLBAKA / BACK