HEM / HOME      TILLBAKA / BACK
Eldsnabbvinge / Brown Hairstreak
Thecla betulae
Eldsnabbvinge / Brown Hairstreak Thecla betulae
Naturstigen, Getterön, Halland 100802
© 2010 Stefan Johansson                                                                                                                                                                        HEM / HOME   TILLBAKA / BACK