HEM / HOME      TILLBAKA / BACK
Kärrsnäppa / Dunlin
Calidris alpina
Kärrsnäppa / Dunlin Calidris alpina
Morups tånge, Halland 2010-08-28 (Extender EF 2,0x II) 
Kärrsnäppa / Dunlin Calidris alpina
Morups tånge, Halland 2010-08-28 (Extender EF 2,0x II)  
Kärrsnäppa / Dunlin Calidris alpina
Morups tånge, Halland 2010-08-28 (Extender EF 2,0x II)  
Kärrsnäppa / Dunlin Calidris alpina
Morups tånge, Halland 2010-08-28 (Extender EF 2,0x II) 
© 2010 Stefan Johansson                                                                                                                                                                        HEM / HOME   TILLBAKA / BACK