HEM / HOME      TILLBAKA / BACK 

Svarthakad buskskvätta / Stonechat
Saxicola torquata
Årnäshälvön, Halland 081122

Årnäshälvön, Halland 081122

© 2008 Stefan Johansson                                                                                                     HEM / HOME   TILLBAKA / BACK