HEM / HOME      TILLBAKA / BACK 

Skärfläcka / Avocet
Recurvirostra avosetta
Getterön, Halland 090321

Getterön, Halland 090321

© 2009 Stefan Johansson                                                                                                     HEM / HOME   TILLBAKA / BACK