HEM / HOME      TILLBAKA / BACK 

Svartfläckig blåvinge / Large Blue  
Maculinea arion

Lyngsjö, omr kring motorbanan, Skåne 080721

© 2008 Stefan Johansson                                                                                                     HEM / HOME   TILLBAKA / BACK