HEM / HOME      TILLBAKA / BACK 

Kärrsnäppa / Dunlin
Calidris alpina

Galtabäcksskär, Halland 090104
Galtabäcksskär, Halland 090104
Galtabäcksskär, Halland 090104
Galtabäcksskär, Halland 090104

Galtabäcksskär, Halland 090104

© 2008 Stefan Johansson                                                                                                                                           HEM / HOME   TILLBAKA / BACK