HEM / HOME      TILLBAKA / BACK

Älggräspärlemorfjäril / Lesser Marbled Fritillary
Brenthis ino

Smårismossen, Gällsered, Halland 090704

© 2009 Stefan Johansson                                                                                                                                                                        HEM / HOME   TILLBAKA / BACK