Skärpiplärka / Rock Pipit Anthus petrosus

050305 4:e vik Getterön, Halland
  © Stefan Johansson