HEM / HOME      TILLBAKA / BACK
Svarthakad buskskvätta / Stonechat
Saxicola torquata
Svarthakad buskskvätta / Stonechat Saxicola torquata
Hona, troligen 2k. Glommenshamn, Halland 2011-03-26
Svarthakad buskskvätta / Stonechat Saxicola torquata
Hona, troligen 2k. Glommenshamn, Halland 2011-03-26
© 2011 Stefan Johansson                                                                                                                                                                               HEM / HOME   TILLBAKA / BACK